Aanmeldformulier


  Lijkt het je leuk om bij deze vereniging te komen?
  Dan nodigen wij je van harte uit.
  Wij willen je vragen om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
  Je ontvangt daarna een aanmeldformulier en Sepa formulier ter ondertekening.


  Roepnaam:
  Voorletters:
  Achernaam:
  Meisjesnaam:
  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Telefoonnr.:
  Mobiel nr.:

  Nieuwsbrief per Mail:

  E-mailadres:

  Gewenste ingangsdatum lidmaatschap:

  Betaalmethode: Gaat per automatische incasso

  De contributie wordt jaarlijks tussen 15 januari en 30 januari per automatische incasso afgeschreven.
  Hiervoor ontvangt u samen met het aanmeldformulier, een Sepa machtiging ter ondertekening.

  Meld u zich in de loop van het boekingsjaar aan als lid,dan wordt de contributie verrekend over de resterende maanden. We ontvangen dit bedrag graag via onze bankrekening.

  * let op: Uw lidmaatschap gaat altijd per de 1e van de nieuwe maand in.

  Privacywet:

  Zij Actief Nijnsel maakt foto's tijdens haar activiteiten. Deze worden hoofdzakelijk voor eigen doeleinden gebruikt. Enkele foto's plaatsen we op onze website en of in de plaatselijke krant, Dommelbode, of op website dorpsraad Nijnsel als p.r. voor onze vereniging. Hierbij wordt een kort verslagje geschreven over de activiteit die heeft plaats gevonden.

  AVG:
  ( algemene verordening gegevensbescherming)

  Naar aanleiding van de AVG die sinds mei 2018 van kracht is vragen wij bij ondertekening van uw aanmeldformulier tevens toestemming voor het volgende.
  U geeft toestemming:
  Voor het publiceren van foto's op website Zij Actief Nijnsel en en of in de media.
  Persoonsgegevens:
  Uw persoonsgegevens zoals: Naam, adres, telefoonnummer en e-mail
  Worden alleen verstrekt aan bestuursleden en programmabegeleidsters van
  Zij Actief Nijnsel. Deze worden gebruikt ten behoeve van activiteiten en waar nodig ter correspondentie binnen de vereniging.

  E-Mail:
  Onze nieuwsbrief en overige mail: worden onder BCC verstuurd.

  Contributie bedraagt: € 35.- per jaar.
  Te voldoen op bankrekening Rabobank Hart vd Meijerij: NL 65 RABO 13.82.86.353 t.a.v. Zij Actief Nijnsel.

  Afmelding lidmaatschap:
  Dient schriftelijk te geschieden bij secretaris of penningmeester.
  Vóór: 1 november van het lopende jaar.
  Bij te late afmelding wordt uw lidmaatschap met een jaar verlengd, daarna wordt u automatisch uitgeschreven.

  Onze bestuursleden


  Naam: Margo van der Wijst
  0413 – 478902

  Alt Text

  Naam: Ermelinde Versantvoort

  Alt Text

  Naam: Jolanda Kerkhof

  Alt Text

  Naam: Wilma van de Laar

  Alt Text

  Naam: Elly Raaijmakers

  Alt Text

  Naam: Riky van Acht

  Alt Text

  Naam: