Lidmaatschap

Heeft u na het lezen en bekijken van onze website nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden van onze vereniging.
Leden zijn van harte welkom vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Aanmelden

U kunt zich bij, lid worden, schriftelijk per E-mail aanmelden bij onze secretaris.
U ontvangt daarna een inschrijfformulier ter ondertekening.
Daarbij ontvangt u het  jaarprogramma en de nieuwsbrief van ons.

Contributie

Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de contributie evenredig berekend. Contributie dient binnen 30 dagen na inschrijving betaald te worden.
Een boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
Betaling contributie Rabobank Sint-Oedenrode t.n.v. Zij Actief Nijnsel
Rekeningnr. NL 65 RABO 013 82 86 353.
Met vermelding van: Uw naam en contributie

Afmelden

Afmelden lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij secretaris of penningmeester.
Voor 1 november van het lopend boekjaar. Indien niet tijdig wordt afgemeld, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.


Word lid!

€35

Per Jaar
  • Ontspanning
  • Gezelligheid
  • En nog veel meer…
Schrijf je hier in